Χρηματοδότηση

Προτείνετε την ιδέα σας και / ή το έργο που επιθυμείτε να χρηματοδοτηθεί, και το δίκτυό μας, των ανθρώπων και των οργανώσεων θα στηρίξει τις περισσότερο εμπνευσμένες προτάσεις. 
Επικοινωνήστε μαζί μας για να δημιουργήσουμε τη κατάλληλη «πλατφόρμα» που θα φέρει σε επαφή τον εμπνευστή του έργου και το πλήθος.

email to : ciffprogram@gmail.comCopyright © 2015 BRIDGES International Film Festival